Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 5 december 2021

Regionale reservepool voor wethouders

Met nog slechts drie maanden tot de gemeenteraadsverkiezingen, wordt er in de verschillende afdelingen druk nagedacht over geschikte wethouderskandidaten en wordt gewerkt aan het instellen van een WAC (WethoudersAdvies Commissie). Dat is mooi. De verwachting is dat het de meeste afdelingen ook zal lukken om een geschikte wethouderskandidaat naar voren te schuiven.

 

Toch leert de ervaring dat sommige afdelingen geen geschikte kandidaat kunnen vinden. Of dat ze hun eigen kandidaat graag nog een keer willen vergelijken met iemand ‘van buiten’. In die gevallen kan het regiobestuur helpen met het aandragen van kandidaten.

Regionale pool

Om te zorgen dat dit proces zoveel mogelijk open en transparant verloopt stelt de regio midden Nederland een ‘regionale reservepool wethouderskandidaten’ in.

Wat is het niet?

Dit komt niet in plaats van de lokale wethouderselectie. Het is slechts een aanvulling hierop in die gevallen waarin een lokale afdeling daar behoefte aan heeft. Het is zeker niet de bedoeling om regionale regie te gaan voeren over de bemensing van de wethoudersposten. Het primaat van de selectie van de wethouderkandidaat blijft op lokaal niveau. Vandaar ook de term reservepool.

Hoe werkt het?

Mensen die de ambitie hebben om wethouder te worden in de eigen gemeente en ook vinden dat zij daar geschikt voor zijn, roepen we op om vooral contact op te nemen met het bestuur van hun eigen lokale afdeling. Leden die – om wat voor reden dan ook – een wethouderschap buiten hun eigen gemeente ambiëren, kunnen contact opnemen met het regionaal bestuur voor de regionale reservepool.

Een selectiecommissie zal gesprekken voeren met die kandidaten. Deze gesprekken worden gevoerd op basis van een uitgewerkt D66 wethoudersprofiel. Dit profiel wordt van tevoren bekend gemaakt en is gebaseerd op het algemene wethoudersprofiel dat is terug te vinden op Mijn D66. Bij gebleken geschiktheid kunnen de kandidaten worden opgenomen in de reservepool. De samenstelling van deze pool is vertrouwelijk en alleen bekend bij de selectiecommissie en het regiobestuur. De kandidaten weten onderling van elkaar ook niet dat ze in de pool zitten.

Op het moment dat een lokale afdeling behoefte heeft aan (extra) wethouderkandidaten dan kunnen ze de regionale coördinator talentontwikkeling benaderen. Hij kan dan één of meer kandidaten voorstellen voor een gesprek met de lokale WAC. De definitieve keuze wordt altijd door de lokale fractie gemaakt.

De selectiecommissie bestaat uit:

  • De regionale coördinator talentontwikkeling en opleiding
  • Iemand uit de landelijke talentencommissie
  • Een onafhankelijke derde (partner van een gerenommeerd werving en selectiebureau)

Aanmelden

Heb je interesse, meld je dan je dan voor 15 januari aan bij de Hans Mieras, de regionaal coördinator talentontwikkeling en opleiding (hans@d66middennederland.nl)