Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

ARV 18 november 2021

Agenda: 

 1. Opening, Mededelingen, Vaststelling Agenda
  De leden krijgen de gelegenheid de agenda te amenderen en vast te stellen.
 2. Vaststellen Verslag ARV 26 mei 2021
  De vergadering wordt gevraagd de notulen van de ARV van 26-5-2021 vast te stellen.
 3. Vaststellen begroting 2022
  De penningmeester presenteert de realisatie over de eerste drie kwartalen van 2021 en de
  begroting voor 2022.
  De vergadering wordt gevraagd de begroting van het regiobestuur voor 2022 vast te stellen.
 4. Vacature politiek secretaris
  Kandidaten hebben de gelegenheid zich te presenteren (deadline voor reacties is 10-11)
 5. Deelnamebesluiten PS23
  De Utrechtse en Flevolandse geledingen worden gevraagd te besluiten deel te nemen aan
  de provinciale statenverkiezingen in de respectievelijke provincies in 2023, en de daarbij
  behorende deelnamebesluiten te nemen.
 6. Politieke actualiteit
 7. Ingediende moties en vragenronde bestuur
 8. Sluiting vergadering

De stukken zijn via de mail verstuurd. In de laatste mail staat ook een erratum.

 

Aanmelden:

Gepubliceerd op 12-11-2021 - Laatst gewijzigd op 12-11-2021