Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 Midden-Nederland zoekt secretaris.

Als secretaris ontwikkel je een zeer groot netwerk binnen D66, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Je bent namelijk de spil in de vereniging tussen de leden en verschillende bestuurslagen. Na een volledige bestuursperiode ken je de partij van top tot teen. De rest van het bestuur helpt je hierbij, maar we verwachten wel dat je zelf al aardig bekend bent met de vereniging. Je kunt door je centrale rol in de vereniging veel invloed hebben op de cultuur binnen D66 en direct werken aan een inclusieve en diverse partij. Je hebt begrip voor het belang van het opstellen en volgen van correcte procedures hiervoor.

Regio Midden-Nederland bestaat uit 26 afdelingen met in totaal meer dan 4300 leden. Deze leden zijn zeer ongelijk verdeeld over de afdelingen. We willen dat alle leden zichzelf kunnen ontplooien binnen D66. De regio ondersteunt de lokale afdelingsbesturen hierbij. De regio ontplooit ook zelf activiteiten en trainingen. Het regio bestuur ondersteunt daarnaast twee Statenfracties, die van de provincie Utrecht en de provincie Flevoland. Als secretaris kun je je dus met zowel de politieke als de organisatorische kant bezighouden.

De functie:

Je zorgt ervoor dat alle leden gehoord kunnen worden. D66 maakt veel gebruik van democratische besluitvorming die correct, helder en transparent moet verlopen. Je ondersteunt dit door:

  • De ledenvergadering (ARV) te organiseren en voor te bereiden;
  • Leden en afdelingsbestuurders met vragen, in contact te brengen met de juiste persoon in de partij (bijvoorbeeld een Eerste of Tweede Kamerlid);
  • Actief in te zetten op een toegankelijke en inclusieve vereniging op iedere bestuurslaag.

Je bent de rechterhand voor de regiovoorzitter. Door jouw betrokkenheid worden afspraken vertaald naar acties. Je doet dit door:

  • De bestuursvergaderingen voor te bereiden;
  • Problemen bij afdelingen te signaleren;
  • De uitvoering van genomen besluiten te bewaken.

Je vertegenwoordigt de leden richting onze Statenfracties. Zowel in Flevoland als in Utrecht zit D66 ook in het provinciebestuur. Je vervult deze rol door:

  • Regelmatig mee te doen met fractievergaderingen;
  • Samen met de regionale verkiezingscommissie de Statenverkiezingen voor te bereiden;
  • De fracties te controleren op de uitvoering van het verkiezingsprogramma en moties uit de ARV.

Procedure:

Geef je interesse aan via de mail bestuur@d66middennederland.nl . We zullen dan contact met je opnemen om je te helpen met je voorbereiding voor de verkiezing. Je kunt je opgeven tot 1
juli om 23.59.

Twijfel je nog of de functie iets voor je is? Je kunt altijd contact opnemen met de huidige secretaris van het regiobestuur of met de onafhankelijke adviescommissie via hetzelfde emailadres. Zowel deze commissie als het bestuur hebben geen zeggenschap over je verkiezing; de ARV kiest alle regiobestuursleden.

 

Gepubliceerd op 11-06-2021 - Laatst gewijzigd op 11-06-2021