Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Oproep: kandidaten verkiezingslijst Provinciale Staten Utrecht, Flevoland

Het bestuur van de regio Midden-Nederland is belast met het organiseren van de verkiezingen van Provinciale Staten in Utrecht en Flevoland. Het bestuur roept vanaf 1 juni leden op om zich kandidaat te stellen voor een statenzetel. Zij kunnen desgewenst ook aangeven op een onverkiesbare plaats te willen staan. De kandidaatstelling sluit op 12 augustus 2018 09.59u. Gesprekken met de lijstadviescommissie leiden tot een voorstel voor de lijstvolgorde aan de leden, die via e-voting de lijst vaststellen. Dit alles verloopt conform de huishoudelijke reglementen van D66 en D66 Midden-Nederland.

De ARV heeft profielschetsen vastgesteld: Profielen kandidaten voor kieslijst PS2019.

Kandidaatstellingsformulier lijst Provinciale Staten Utrecht:

Kandidaatformulier PS19 KPSU (1)

Kandidaatstellingsformulier lijst Proviciale Staten Flevoland:

Kandidaatformulier PS19 KPSF (1)

Gepubliceerd op 01-06-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018